Aseptické plnění

Hygiencké plnění – moderní výroba nápojů bez kompromisů!  

Zákazníci jsou stále náročnější – v současnosti preferují čerstvé nápoje bez konzervace, jsou stále zvídavější a rádi objevují nové a čerstvé chutě.

Moderní nápoje, nesycené a křehké ve složení, jsou výrazně náročnější na mikrobiologickou ochranu, a to jak při výrobě, tak v technologických procesech plnění.

Aseptické plnění, balení a hygienické plnění na konvenčních linkách je nyní špičkovým technologickým procesem určeným pouze pro ty nejlepší. Procesy probíhají za studena bez dodatečné tepelné úpravy. Tomu také odpovídají stále náročnější měřítka, hygienická nařízení a normy které musí toto technologické zařízení plnit kromě plnění samotného média.

Plnící linky musí subpracovat se správným vybavením, protože pouze tak je možné zaručit hygienické prostředí plnění, toto ale zdaleka není jediný požadavek. Naše dodávané linky pracují s protokolární certifikací pro udržování linek v čistotě a pracují s certifikovaným hygienickým programem pro čištění a dezinfekci. Použité materiály, účinná likvidace nežádoucích organismů a minimální rekontaminace jsou aspekty, které je nutno zohlednit při optimalizaci hygieny plnění.