Automobilový sektor

Společnost TRILUMA s.r.o. se zkušenostmi v automobilovém průmyslu dokáže vytvořit aeraulické systémy určené pro hlavní fáze výroby a montáže automobilů. Některé příklady použití technologických produktů a řešení navržených společností jsou následující: úprava teplé vody, parní přehřátí vodních systémů a termo-ventilační systémy. Kromě toho má firma zkušenosti s budováním systémů pro staniční barvy a zkušební stojany motoru (s teplotně řízeným spalovacím vzduchem). Společnost TRILUMA s.r.o. neslouží výlučně automobilovému průmyslu, ale také poskytuje letecké řešení a řízení prostorové teploty pro letecký sektor a průmyslu zpracování kovů (například v průmyslu výroby forem). Společnost také získala řadu zkušeností s výrobou systémů pro odvětví výroby energie, textilní, chemické a lodní průmysl.