Mytí láhví Hydra 7.1

Myčky lahví serie HYDRA 7.1, jsou automatické stroje poslední generace, projektované pro střední výkony a realizované k uspokojení uvedených potřeb, jak z pohledu vysoké kvality mytí, tak z pohledu automatizace a elektroniky.  

Moderní trh nápojů, řízený zákazníkem a jednotlivými značkami je stále náročnější nejen na hygienu, ale i na vzhled, čistotu obalu a to zevnitř i zvenku. K tomu se kloubí vysoká úroveň stálosti chuti, kvality a prodlužování trvanlivosti, atraktivního balení. Jednotlivý výrobci musejí nabízet širokou škálu rozmanitosti chutí a druhů nápojů, aby se jednak odlišili od konkurence a jednak splnili očekávané nároky spotřebitelů a prodejců. S tím je spojená celá řada rizik, jako je pověst značky, počet reklamací, odlišení se od konkurence, zkrátka každodenní rizika vysoce konkurenčního prostředí.

Nové technologie všechna tato rizika dokáží eliminovat na minimum, mimo to umějí daleko více efektivněji řešit samotný mycí proces – šetřit a prodlužovat životnost obalů a optimalizovat energetickou náročnost, snižovat množství odpadů a spotřebované vody, stejně jako chemie.