Nemocniční sektor

Analytické laboratoře, zubní kliniky, operační sály, ústavní ústavy a nemocniční místnosti představují důležitý typ prostředí, kterým jsou systémy TRILUMA s.r.o.. Obecněji, nemocniční sektor je neustále se rozvíjejícím areálem nejen pro otevření nových místních nemocničních jednotek (se soukromými klinikami a specializovanými zdravotnickými zařízeními ), ale také pro inovační stupeň. Další důležitou část nemocničního sektoru, v němž působí TRILUMA s.r.o., jsou ošetřovatelské domy . Společnost tak čelí skutečné výzvě, neboť má v úmyslu posílit své autoritativní postavení na národním trhu