Potravinářský průmysl

Každá operace musí být považována za zvláštní, protože společnost musí respektovat výrobní standardy potravinářského průmyslu , a to hlavně proto, že existuje široká škála produktů a zpracovatelských technik spojených s tímto odvětvím.

Společnost TRILUMA s.r.o. disponuje veškerým technickým know-how potřebným pro navrhování specializovaných systémů pro všechny sektory potravinářského průmyslu, jako je například výroba mléka, plánování nebo výroba související s “ arte bianca „, italský způsob řešení výživy, výrobu čokolády nebo sušení těstovin . V tomto ohledu je nezbytné zaručit údržbu a kontrolu hladiny vlhkosti ve výrobním prostředí – a nepřímo samotném výrobku.

Rovněž je zásadní zajistit dostatečnou distribuci tekutin a vytvořit účinné filtrační systémy pro odvětví pekařských výrobků, jakož i pro cukrářský průmysl . Společnost TRILUMA s.r.o. se důkladně věnuje vývoji tohoto trhu.