Analýza dat a měření

Provádíme analýzu dat na základě měření a následný přenos dat do výrobního procesu.

 • Vibrodiagnostiká měření na čerpadlech a dalších rotačních strojích
 • Modální analýzy komponent strojních součástí (např. tělesa čerpadel, kola čerpadel atd.)
 • Hluková měření pomocí akustické tlaku nebo pomocí akustické intenzity všech zdrojů hluku (čerpadel, potrubí, armatur atd.)
 • Modelové výpočty s využitím statistiky pomocí „Matlabu“ – parametrické studie.
 • Přenos signálů z rotujících částí s využitím telemetrie.
 • Ve spolupráci s kolegy z Dynamické zkušebny – tenzometrická měření, měření krouticího momentu, potencionální měření napětí, měření zbytkového pnutí materiálu.
 • Měřené pomocí akustické emise.

Následný přenos dat do výrobního procesu

 • Pravidlo 80:20, ABC analýza
 • Relativně málo příčin vysvětluje většinu následků
 • Provedení: setřídění položek (problémy, příčiny, rizika, výrobky, varianty) podle důležitosti (tj. ve vztahu k vytvářené hodnotě)
 • Cíl: odhalit nejdůležitější položky, těm pak věnovat pozornost a odhlédnout od nedůležitých