V Hudebním divadle Karlín jsme prováděli úpravy vzduchotechniky

13.12.2018 |

Tento měsíc jsme dokončili realizaci projektu, v rámci kterého jsme prováděli úpravy vzduchotechniky ve výše zmíněném divadle. Bylo nutné přeložit, zredukovat a opět propojit části rozvodů vzduchotechnického potrubí na přívodním potrubí v nové trase. To zahrnovalo i zredukování počtu výústek na potrubí dle požadavků divadla. Rozšířili jsme odbočky pro dílnu + pracoviště jevištního zázemí. Po propojení samozřejmě došlo k seřízení výkonu dle předepsané ČSN (seřízení regulačních klapek pro kapacitu až 120 osob v daném prostoru).